Co je ABA

 

Vědecky podložená

Stovky výzkumných studií publikovaných v odborných časopisech za posledních 40 let dokládají výrazné zlepšení v mnoha oblastech u dětí s autismem.

 

Společensky relevantní

ABA u dětí a dospělých rozvíjí dovednosti, které jsou důležité pro jejich každodenní život.

 

Vysoce úspěšná

ABA využívá empiricky ověřené metody a techniky, úspěšně učí nové dovednosti v oblasti řeči a komunikace, her, sociálních a sebeobslužných činností. 

 

Široce aplikovatelná

Metody pomáhají u dětí s autismem i jinými neurovývojovými poruchami. Jsou úspěšné i v behaviorálním managementu, bezpečnosti práce, sportovním tréninku, atd.

Zkušenosti rodičů a pečujících

Zkušenosti rodičů dětí s autismem I

Zkušenosti rodičů dětí s autismem II

Zkušenosti rodičů dětí s Downovým syndromem

Začlenění dětí s Downovým syndromem ve volném čase
Behaviorální intervence (část I)
Behaviorální intervence (část II)

Intervence podložené diagnostikou chování 

ABA vychází z principů učení a chování, tzv. behaviorismu. Zabývá se vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné diagnostiky a analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak je možné jej změnit.

Pomocí ABA učíme nové dovednosti a účelnou komunikaci

Díky ABA učíme nové repertoáry chování, které dokáží zlepšit kvalitu života dítěte i jeho rodiny a blízkých. Nejčastěji se jedná o učení se nových dovedností potřebných pro úspěch ve škole, aktivity běžného života, jako je sebeobsluha nebo hra, ale také např. o rozvoj řeči nebo jiného způsobu komunikace.

ABA dokáže také odstranit nebo zmírnit např. sebeubližování nebo agresivní chování vůči druhým lidem. Problémové chování je pak nahrazeno jiným, které je pro jedince i jeho sociální okolí funkční.

Úspěchy ABA v zahraničí

ABA je například v USA nebo Kanadě považována za tzv. intervenci první volby. Je doporučována odbornými společnostmi jako American Academy of Paediatrics, American Academy of Family Paediatrics, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Society for Developmental and Behavioral Paediatrics, American Academy of Neurology, American Psychological Association a National Institute of Mental Health. Ve všech doporučeních se uvádí, že prioritní je časná behaviorální intervence. Financování ABA intervence z veřejného zdravotního pojištění je dostupné ve většině států USA i v Kanadě. 

Odborná literatura, která stojí za přečtení:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info